Biografie

Gerda Posthumus Poëzie

Biografie – Gerda Posthumus

Gerda (Louise) Posthumus – Groningen, 1960, sinds 1996 woonachtig op Vlieland

In de Dorpsstraat op Vlieland woont Gerda (Louise) Posthumus. Een aantal jaren geleden werd zij benoemd tot Eilanddichter.

Voor de gemeente schreef zij als eilanddichter van mei 2013 tot mei 2016, minimaal zes gedichten per jaar wat resulteerde in dertig gedichten in de bundel: Niemand kent Vlieland. Uitgegeven door de gemeente Vlieland en welke verscheen in 2016.
Zij ontving het bericht van burgemeester en wethouder dat de titel ‘Eilanddichter’ behouden blijft zolang ze op Vlieland woonachtig blijft. Ze organiseert poëziewandelingen waaronder de Slauerhoff-Tour op Vlieland.

Koningslinde1

Koningslinde

De passie voor het dichten heeft Gerda al haar hele leven.
Diverse malen vielen haar gedichten in de prijzen: Poetry International, Jotie ’t Hooft Poëzieprijs en de Plantage Poëzieprijs.

Haar eerste bundel Zeisend Licht onder pseudoniem Louise verscheen in 2010 in eigen beheer.
In 2012 schreef componist Daan Manneke op basis van het sonnet ‘Vervlogen’ uit deze bundel het koorwerk ‘Sarabande’ voor Vlieland, dat meermalen werd gezongen door het kamerkoor ‘Zestien Wad’. De tweede bundel Deining Rimpeling Onderstroom is uitgegeven in 2015 bij Uitgeverij Kontrast. Haar werk wordt gekarakteriseerd als een mysterieus en dubbelzinnig taalspel.

Naast dichten heeft Gerda de passie voor Fadozangkunst. Ze volgt hiervoor lessen bij Magda Mendes in Amsterdam met resulterende optredens in Rotterdam en Amsterdam. Ze zingt daarbij haar eigen gedichten zowel in het Nederlands als in de Portugese vertaling ervan, vertaald  door de in Nederland wonende Portugese dichteres Mila Vidal Paletti die de gedichten van J.J Slauerhoff voor de muzikale bundel O Descrobidor Cristina Branco Canta Slauerhoff  vertaalde.

Buiten Vlieland treedt Gerda ook op in Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, België en andere locaties.
Verder treedt ze op uitnodiging op, op verschillende locaties en met verschillende thema’s, zoals voor bruiloften maar ook begrafenissen en tijdens evenementen als The Great Wide Open en Poetry International op Vlieland. In opdracht geschreven gedichten werden o.a gebruikt voor Landal Vlieduyn: ‘Vlieduyn’ en gedichten als ‘Nieuwjaarszee’ door Werelderfgoed, Rijkswaterstaat,  Terschelling ‘Jutterdag’ in februari 2020 en ‘Eilandverlangen’ uit Zeisend Licht door Rederij Doeksen voor de terminal in Harlingen.