In ontwikkeling

Gerda Posthumus Poëzie

Op deze plek zullen de in ontwikkeling zijnde items in relatie tot de in het menu aangegeven onderwerpen worden getoond die dit jaar naar verwachting worden gerealiseerd.


Publicaties

Gedichten in Opdracht

In samenwerking met en/of in opdracht van Doeksen Rederij.

Inmiddels zijn er twee gedichten uitgekozen door Rederij Doeksen en met externe partij tevens een vorm voor plaatsing als raamgedicht in de terminal in Harlingen en in de terminal op Vlieland. Een ervan ‘Eilandverlangen’uit de bundel Zeisend Licht is 9 mei geplaatst op een raam in de veerbootterminal Harlingen.

In dit kader ook het gedicht ‘Nieuwjaarszee’ dat van de Containerramp januari 2019 verhaalt en door diverse media, waaronder de Leeuwarder Courant, onder de aandacht is gebracht. Met Werelderfgoed is overeengekomen dit gedicht op doek te zetten in het kader van 10 jaar Waddenzee Unesco Werelderfgoedgebied en te plaatsen op drie locaties nl: Kornwerderzand Afsluitdijk, Terschelling die het gedicht ook volgend jaar gaat gebruiken voor ‘Juttersdag”en Delfzijl.

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met Zeehondencrèche Pieterburen het doek voor plaatsing aangeboden in een expositie aldaar. De gedachte is om middels kunst de bezoekers niet alleen te confronteren met de fysieke overblijfselen van de containerramp maar hen de gelegenheid te geven zich te bezinnen op de verdere betekenis en inhoud van menselijk gedrag op een groot ‘organisme’ als de zee. Het zal een jaar lang geplaatst worden tussen andere kunstobjecten.

Bundels

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe bundel van gedichten welke naar verwachting begin 2020 zal worden gepresenteerd.

Essay :NIEUW!

Met uitzicht over de Waddenzee en tijdens wolkvrije nachtelijke uren wordt al schrijvende een korte verhandeling naar  de esoterische betekenis van het leven van J.J Slauerhoff gekeken. In hoeverre de sterren en planeten de vrije geest van een dichter houvast geven. De vorm en presentatie is nog n.t.b. Het streven is om dit te presenteren op zaterdag 14 september of zondag 15 september 2020 (Geboortedag J.J Slauerhoff als uitgangspunt)


Poëziewandelingen

SlauerhoffTour

De Slauerhoff Tour (voorheen de Slauerhoff Wandeling).

Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met het Tromp’s Huys gewerkt aan de herinrichting van de wandeling. Zo zullen er een aantal verschillende invullingen bekeken worden. En betrokken partijen opnieuw benaderd om meer consensus te geven aan wat op dit moment nog niet in zijn geheel gedragen lijkt. De rol van het Tromp’s Huys (i.s.m het VVV) zal daar waar mogelijk in deze wandelingen nadrukkelijker worden opgenomen.

Al enige jaren gids/dichter voor deze Slauerhoff Tour acht ik het van belang voor met name Slauerhoff versus Vlieland een eenduidiger beeld van zijn leven te ontwikkelen. Ook de rol van het Tromp’s Huys zal nader in deze wandelingen nadrukkelijker worden opgenomen.

Verwachte realisatie: eind 2019. Tot die tijd kunt u uiteraard gewoon uw wandeling bij mij komen boeken. Zie daarvoor verder: Poëziewandelingen.

Slauerhoff-effect – wandeling

Het ‘effect’ – is gebaseerd op het ‘Slauerhoff – Virus’ zoals men de melancholische gemoedsrust der zeelieden die van huis vertrokken en uitgezwaaid werden benoemde volgens Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom Koninklijke Marine.
In de maritieme wereld is afscheid nemen van thuishaven een onderdeel van leven en werken. Slauerhoff met zijn zoektocht en zijn verkennen van horizonten,  is nog steeds een begrip in deze wereld. Volgens de gewezen admiraal  had men het over ‘het Slauerhoff-effect’. 

Om dit ‘effect’ enigszins te kunnen ervaren zullen tijdens de wandeling, fragmenten van gedichten van Slauerhoff op locatie worden bezocht en het gehele gedicht voorgedragen.

Daarnaast door voordracht van eigen gerelateerd werk zal ik het verhaal rondom dit thema van dit ‘Varend eiland‘ dat Vlieland was voor Slauerhoff een bijzondere beleving geven.

Introductie VIP-Tour

In navolging van de Slauerhoff-Tour zoals deze plaatsvindt voor groepen van max. 17 personen is er ook behoefte ontstaan voor de Slauerhoff VIP-Tour: voor een koppel of stel en/of een op een kan het programma gevolgd worden onder mijn begeleiding.

Work-shop

Work-shop thema is : Dichten op Vlieland om middels eilandgebonden inspiratie en indrukken tot een ordening van beelden te komen welke uiteindelijk de deelnemer meer doorleefde verbondenheid met Vlieland kan geven ook omdat er van ‘buiten naar binnen’wordt gewerkt : omgevingsindrukken versus de mogelijkheid om de authentieke eigen beleving in woord het schrift te geven waarbij de poëzie vernieuwende inzichten kan geven. Tijdens de workshop wordt tevens aandacht besteed aan de voordracht.

Inschrijven kan via glposthumus@gmail.com

Onderwijs

In samenwerking met het museum Tromp’s Huys en de Brede school ‘De Jutter’ is er met het perspectief voor verdere ontwikkeling voor groepen leerlingen een mogelijkheid gecreëerd om Poëzie te plaatsen binnen projecten waarbij meerdere kunstuitvoeringen zich met elkaar verbinden.

Op maandagmiddag 3 en 24 juni 2019 heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden in het kader van ‘talentontwikkeling’, zodat de leerlingen hun eigen talent konden ontdekken.