In ontwikkeling

Gerda Posthumus Poëzie

Op deze plek zullen de in ontwikkeling zijnde items in relatie tot de in het menu aangegeven onderwerpen worden getoond die dit jaar naar verwachting worden gerealiseerd.


Publicaties

Gedichten in Opdracht

In samenwerking met en/of in opdracht van Doeksen Rederij.

Momenteel bestaat er de wens in uitvoering om gedichten op verschillende door Doeksen gekozen locaties, in een nog nader te bepalen uitvoering te plaatsen. Verwachte oplevering en realisatie hoogseizoen 2019.

In dit kader ook het gedicht ‘Nieuwjaarszee’ dat van de Containerramp januari 2019 verhaalt en door diverse media waaronder de Leeuwarder Courant onder de aandacht is gebracht.

Bundels

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe bundel van gedichten welke naar verwachting in het najaar van 2019 zal worden gepresenteerd.

Essay:  NIEUW!

Met uitzicht over de Waddenzee en tijdens wolkvrije nachtelijke uren wordt al schrijvende een korte verhandeling naar  de esotherische betekenis van het leven van J.J Slauerhoff gekeken. In hoeverre de sterren en planeten de vrije geest van een dichter houvast geven.


Poëziewandelingen

SlauerhoffTour

De Slauerhoff Tour (voorheen de Slauerhoff Wandeling).

Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met het Tromp’s Huys gewerkt aan de herinrichting van de wandeling. Zo zullen er een aantal verschillende invullingen bekeken worden. En betrokken partijen opnieuw benaderd om meer consensus te geven aan wat op dit moment nog niet in zijn geheel gedragen lijkt.

Als enige jaren gids/dichter voor deze Slauerhoff Tour acht ik het van belang voor met name Slauerhoff versus Vlieland een eenduidiger beeld van zijn leven te ontwikkelen. Ook de rol van het Tromp’s Huys zal nader in deze wandelingen nadrukkelijker worden opgenomen.

Verwachte realisatie: april/mei 2019. Tot die tijd kunt u uiteraard gewoon uw wandeling bij mij komen boeken. Zie daarvoor verder: Poëziewandelingen.

Slauerhoff-effect – wandeling

Het ‘effect’ – is gebaseerd op het Slauerhoff – virus zoals men de melancholische gemoedsrust der zeelieden dievan huis vertrokken en uitgezwaaid werden benoemde volgens Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom Koninklijke Marine.
In de maritieme wereld is afscheid nemen van thuishaven een onderdeel van leven en werken. Slauerhoff met zijn zoektocht en zijn verkennen van horizonten,  is nog steeds een begrip in deze wereld. Volgens de gewezen admiraal  had men het over ‘het Slauerhoff-effect’. 

Om dit ‘effect’ enigszins te kunnen ervaren zullen tijdens de wandeling, fragmenten van gedichten van Slauerhoff op locatie worden bezocht en het gehele gedicht voorgedragen.

Daarnaast door voordracht van eigen gerelateerd werk zal dichter Louise Post (Gerda Posthumus) het verhaal rondom dit thema van dit ‘Varend eiland‘ dat Vlieland was voor Slauerhoff een bijzondere beleving geven.