In ontwikkeling

Gerda Posthumus Poëzie

Op deze plek zullen de in ontwikkeling zijnde items in relatie tot de in het menu aangegeven onderwerpen worden getoond die dit jaar naar verwachting worden gerealiseerd.

Gedichten in Opdracht

Publicaties

In samenwerking met en/of in opdracht van Doeksen Rederij.

Inmiddels zijn er twee gedichten uitgekozen door Rederij Doeksen en met externe partij tevens een vorm voor plaatsing als raamgedicht in de terminal in Harlingen en in de terminal op Vlieland. Een ervan ‘Eilandverlangen’uit de bundel Zeisend Licht is 9 mei geplaatst op een raam in de veerbootterminal Harlingen.

In dit kader ook het gedicht ‘Nieuwjaarszee’ dat van de Containerramp januari 2019 verhaalt en door diverse media, waaronder de Leeuwarder Courant, onder de aandacht is gebracht. Met Werelderfgoed is overeengekomen dit gedicht op doek te zetten in het kader van 10 jaar Waddenzee Unesco Werelderfgoedgebied en te plaatsen op drie locaties nl: Kornwerderzand Afsluitdijk, Terschelling die het gedicht ook volgend jaar gaat gebruiken voor ‘Juttersdag’ en Delfzijl.

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met Zeehondencrèche Pieterburen het doek voor plaatsing aangeboden in een expositie aldaar. De gedachte is om middels kunst de bezoekers niet alleen te confronteren met de fysieke overblijfselen van de containerramp maar hen de gelegenheid te geven zich te bezinnen op de verdere betekenis en inhoud van menselijk gedrag op een groot ‘organisme’ als de zee. Het zal een jaar lang geplaatst worden tussen andere kunstobjecten.

I

Bundels

Er wordt momenteel gewerkt aan een serie nieuwe bundels van gedichten waarvan een gedeelte t.z.t onder auspiciën van de Stichting Louise Post (i.o)zal worden uitgegeven.

Essay: NIEUW!

Met uitzicht over de Waddenzee en tijdens wolkvrije nachtelijke uren wordt al schrijvende een korte verhandeling naar  de esoterische betekenis van het leven van J.J Slauerhoff gekeken. In hoeverre de sterren en planeten de vrije geest van een dichter houvast geven. De vorm en presentatie is nog n.t.b. Het streven is om dit te presenteren op 20.02.2021

Workshop en educatie

Work-shop thema is: Dichten op Vlieland om middels eilandgebonden inspiratie en indrukken tot een ordening van beelden te komen welke uiteindelijk de deelnemer meer doorleefde verbondenheid met Vlieland kan geven ook omdat er van ‘buiten naar binnen’wordt gewerkt : omgevingsindrukken versus de mogelijkheid om de authentieke eigen beleving in woord het schrift te geven waarbij de poëzie vernieuwende inzichten kan geven. Tijdens de workshop wordt tevens aandacht besteed aan de voordracht.

Educatie:

In samenwerking met het museum Tromp’s Huys en de Brede school ‘De Jutter’ is er met het perspectief voor verdere ontwikkeling voor groepen leerlingen een mogelijkheid gecreëerd om Poëzie te plaatsen binnen projecten waarbij meerdere kunstuitvoeringen zich met elkaar verbinden.

Op maandagmiddag 3 en 24 juni 2019 heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden in het kader van ‘talentontwikkeling’, zodat de leerlingen hun eigen talent konden ontdekken.

In navolging ontstond de Pilot: ‘dichten in Corona-tijd’ welke in april 2020 van start ging. 24 leerlingen van groep7 t/m 8 schreven n.a.v de Corona-periode en de lock-down hun gedichten i.s.w met de eilanddichter. De bundel hiervan zal tijdens het programma van 15 september “opening Schrijversatelier’ in de St. Nicolaaskerk te Vlieland worden gepresenteerd.

Eerste Workshop ‘OP MAAT’

In november 2020 heeft de eerste workshop in het ‘Schrijversatelier’ plaatsgevonden: in een één op één contact waarin het gesprek de begeleiding en eigenheid van schrijven van poëzie centraal stonden heeft de deelneemster kennis gemaakt met verschillende technieken en het spel van taal en voordracht om tot een geheel eigen vorm en inhoud van haar poëzie te komen. Onderdeel was tevens een wandeling langs glazen plaquetten met gedichten van Slauerhoff die gelegen zijn buiten het dorp.

Review van deelneemster:

Kado!

Een paar weken geleden heb ik mezelf een privé ‘Schrijfworkshop’ gegeven op mijn lievelingseiland Vlieland
met ‘de Eilanddichter’ Gerda Posthumus.
Gerda heb ik in oktober ontmoet bij de Slauerhoff Tour.
Zij droeg de gedichten van Slauerhoff voor, die verspreid over het eiland liggen en op lichtgroene glazen platen zijn afgedrukt.
Haar stem, de muzikaliteit en het ritme namen me mee en werkten betoverend.
Ik schrijf zelf zo af en toe en het idee werd geboren om te kijken of ik een paar lessen kon krijgen.
De afspraak met Gerda was snel gepiept.
Een andere droom, om een keer in de atelierwoning aan de Waddendijk te logeren, lukte ook.
En dan nog prachtig winterweer. Mijn geluk kon niet op.

Na een lange wandeling om het eiland en elkaar af te tasten, zijn we aan de slag gegaan.
Ik wilde schrijven over mijn jeugdherinneringen op Vlieland en muzikaliteit en ritme in de teksten proberen te  brengen.
Het zijn heerlijke uren geweest. 
Samen puzzelen, zoeken, schrappen en soms zelfs zingen.

Met een tas vol inspiratie ben ik naar huis gegaan.

Tot slot kreeg ik een uitgebreid verslag.
Ik lees het met plezier en het houdt het vuurtje brandend.

Dit kado
Een aanrader!

Hannie 

Voor meer informatie en/of de boeking van de ‘Workshop OP MAAT’ kunt u een mail sturen naar info@louisepostpoezie.nl


Poëziewandelingen

SlauerhoffTour

De Slauerhoff Tour (voorheen de Slauerhoff Wandeling).

Al enige jaren gids/dichter voor deze Slauerhoff Tour acht ik het van belang voor met name Slauerhoff versus Vlieland een eenduidiger beeld van zijn leven te ontwikkelen.

Momenteel wordt er in nauwe samenwerking met het Tromp’s Huys gewerkt aan de herinrichting van de wandeling. Zo zullen er een aantal verschillende invullingen bekeken worden. En betrokken partijen opnieuw benaderd om meer consensus te geven aan wat op dit moment nog niet in zijn geheel gedragen lijkt. De rol van het Tromp’s Huys zal daar waar mogelijk in deze wandelingen nadrukkelijker worden opgenomen.

Inmiddels is het startpunt ( verzamelplek voor aanvang van de Tour bij het Tromp’s Huys) al geruime tijd gerealiseerd. En zo krijgt de Slauerhoff-Tour deelnemer de gelegenheid om het Tromp’s Huys te bezoeken voor de expositie aldaar van de dichter Slauerhoff.

U kunt uiteraard gewoon uw wandeling bij mij komen boeken. Zie daarvoor verder: Poëziewandelingen.

Introductie VIP-Tour

In navolging van de Slauerhoff-Tour zoals deze plaatsvindt voor groepen van max. 17 personen is er ook behoefte ontstaan voor de Slauerhoff VIP-Tour: voor een koppel of stel en/of een op een kan het programma gevolgd worden onder mijn begeleiding. Vraag mij om verdere aanvullende details.

Wandelen op Vlieland met Jan Slauerhoff

Dit boekje (auteur T.F.J. Pronker) onlangs opnieuw geredigeerd door mij als eilanddichtervlieland, zal worden uitgegeven door het VVV Vlieland i.s.m. het Tromp’s Huys.

Plaquette met dichtfragmenten van Slauerhoff

Tijdens het redigeren van het boekje ‘Wandelen op Vlieland met Jan Slauerhoff’ en op basis van de input en de eigen ervaring tijdens ’t begeleiden van de Slauerhoff-Tour zijn het Tromp’s Huys en ondergetekende tot de conclusie gekomen dat de teksten moeten worden herzien. Aldus zal de Stichting Louise Post i.o in nader overleg met het Tromp’s Huys op een zo kort mogelijk termijn deze plaquettes verbeteren en vervangen.

Slauerhoff-effect – wandeling

Het ‘effect’ – is gebaseerd op het ‘Slauerhoff – Virus’ zoals men de melancholische gemoedsrust der zeelieden die van huis vertrokken en uitgezwaaid werden benoemde volgens Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom Koninklijke Marine.
In de maritieme wereld is afscheid nemen van thuishaven een onderdeel van leven en werken. Slauerhoff met zijn zoektocht en zijn verkennen van horizonten,  is nog steeds een begrip in deze wereld. Volgens de gewezen admiraal  had men het over ‘het Slauerhoff-effect’. 

Om dit ‘effect’ enigszins te kunnen ervaren zullen tijdens de wandeling, fragmenten van gedichten van Slauerhoff op locatie worden bezocht en het gehele gedicht voorgedragen.

 
Stichting i.o

Louise Post Poëzie

Als eilanddichter van Vlieland, sinds 2013 heb ik per 20.02.2020 bovenstaande stichting opgericht.
 
Apologie stichting Louise Post Poëzie
 
 
 
De stichting zal zich onder meer richten op de ontwikkeling van projecten gerelateerd aan poëzie m.b.t doelgroepen die binnen hun communicatie zoeken naar creatieve taalbeleving.

Tevens is er de mogelijkheid om ook actief kennis te maken met poëzie middels Poëziewandelingen, Poëzie-eilandtrip, workshops, lezingen/voordrachten.Voorts heeft de stichting zich ten doel gesteld om het Cultureel erfgoed zoals dat van de dichter J.J Slauerhoff in relatie tot Vlieland nader te willen waarborgen. Omwille van meer en verder bereik in communicatieve zin wil ik mijn activiteiten van eilanddichter combineren met onderdelen die aan de stichting gerelateerd zijn. Zo zullen ze meer ondersteuning krijgen middels de door de stichting geïnitieerde projecten en samenwerkingen.

Ik zal met dezelfde gepassioneerdheid en inzet mijn betrokkenheid en aandacht blijven geven aan het bewaren van het aan Vlieland gerelateerde cultureel erfgoed van de dichter J.J. Slauerhoff

Wanneer zal de stichting worden gelanceerd?

In de aankomende periode zal ik i.s.m een team de nodige invulling gaan geven aan o.a: het maken van een website, het verder ontwikkelen van een workshop en het uitschrijven van een nieuwe ‘Slauerhoff wandeling ‘ (De Slauerhoff-Effect- Tour). Tevens zal het J.J Slauerhoff-atelier worden ingericht.

Onze verwachting en doelstelling is dat de lancering van de stichting volgend jaar 20.02.2020 zal plaatsvinden.
Tijdstip n.t.b.

Website van de ‘Stichting Louise Post Poëzie’.

We denken dat deze website rond eind 2020 gereed zal zijn.

Hoe blijft u op de hoogte van deze ontwikkelingen?

U kunt een mail sturen:

info@louisepostpoëzie.nl
Met vriendelijke groet,
 
Gerda Posthumus

Voordracht gedicht ‘Nieuwjaarszee’
   (03.01.2019)
Op Vrijdag 28 februari aanstaande zal ik het hierboven vermelde gedicht voordragen, tijdens het Werkcongres van  Rijkswaterstaat ‘Community Plastic Vrije Wadden’.
Dit in navolging op de eerdere publicitaire aandacht die dit gedicht heeft mogen ontvangen vanaf januari 2019.

Voorts hebben we de missie, visie en doelstellingen van  de stichting Louise Post Poëzie de link met de Natuur dan wel met de Wadden
in het bijzonder nadrukkelijk omschreven.

Aldus hebben wij inmiddels een concept in gedachte waarbij wij de Poëzie mogelijk wat structureler kunnen verbinden binnen  de communicatie van de diverse initiatieven cq projecten die rond deze Community mogelijk zullen ontstaan

Aldus ligt hier ook een mooie uitdaging op termijn voor de stichting Louise Post Poëzie.

voor nadere info mail ons op info@louisepostpoezie.nl